Teknisk isolering til moderne byggerier

Der findes et par vigtige isolerings begreber inden for teknisk isolering:

  • Varmeisolering 
  • Lydisolering
  • Køl- og kondensisolering 
  • Brandisolering 

Isoleringerne anvendes i HVAC- VVS og ventilation i bygninger, i industrien/fabrikker, kraftværker og maritim/offshore. Hovedformålet med implementering af teknisk isolering er at undgå tab af energi, og skåne miljøet og selvfølgelig ende med færre udgifter til at opretholde varme og kulde i lokaler, rum, lager mm. 

Teknisk Isolering anvendes til flere forskellige formål. Isoleringen i bygninger er basalt til termiske formål, men udtrykket gælder også for akustisk isolering, brandisolering og støjisolering. Et isoleringsmateriale vælges oftest grundet flere af disse faktorer, for at være en fast del af den gennemgående konstruktion. I takt med det øgede fokus på bæredygtige valg i byggeriet, er der et stort fokus på tekniske isoleringsmaterialer som kan nedbringe det store energi udslip som vi stadig har i mange bygninger. Den grønne omstilling har fået mange af de største leverandører af teknisk isolering til at forbedre produkternes klimaaftryk gevaldigt. Den store forbedring er hos ROCKWOOL skyldes ikke en ændring i isolering produkternes sammensætning, men derimod at ROCKWOOL i de seneste år har foretaget afgørende skift fra fossile til vedvarende energikilder i produktionen i Danmark. I takt med løbende energi effektiviseringstiltag, har de reduceret CO2-udledningen fra de to danske fabrikker med over 70% allerede fra 2021.

Lydisolering sker ved implementering af støjdæmpende isoleringsmaterialer

Lydisolering sker i bygninger, skoler, institutioner og andet med mineraluld og skumprodukter med forskellige belægninger for at beskytte mod høj- og lavfrekvent støj efter behov. 

Varmeisolering reducerer tilførslen af varme 

Varmeisolering er reduktion af varmeoverførsel mellem objekter i termisk kontakt eller indenfor rækkevidde af strålingspåvirkning. Varmeisolering opnås med specielt konstruerede metoder og/eller processer. Varmestrømmen opstår ved kontakt mellem objekter med forskellig temperatur. Varmeisolering består af et område med isat isolering, hvor termisk ledning reduceres eller reflekteres i stedet for at absorbere varmen. 

Et materiales lave varmeledningsevne svarer til en høj isoleringsevne, hvilket er det vi efterspørger ved istandsættelse af tætte og kvalitets rigtige materialer i bygninger. 

Det afhænger udelukkende af hvilket materiale der skal brandisoleres, da nogle materialer kun har egenskaber til at klare lave temperaturer i korte perioder, da det her vil være endnu vigtigere med en god brandisolering, da det er et område, hvor flammerne virkelig kan få fat og udvikle en intens og opadgående varme.