Integrationsinfo til fremtidig brug i skoler med fokus på kulturforskelle

Generel kulturforståelse kan være et svært område at operere i, da de mange forskelle stiller klare problemer og vanskeligheder op i vores samfund. Integrationen af fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere, kan være svært at føre i mål. Ved et klart kommunikativt budskab som dækker integration i dybden ved kulturforskelle, kan være med til at belyse de problemer der opleves til daglig i de danske folkeskoler, efterskoler og privatskoler. 

Integrations Information til brug i folkeskolen, privatskolen, efterskolen 

Ved stor indsamling af viden omkring de kulturforskelle minoritetsetniske børn dagligt oplever. På et kursus eller et webinar kan give klarhed over hvilke metoder og virkemidler, der bidrager til en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen. Minoritetsetniske elever skal gerne have gode oplevelser i skolen, som skal være med til at give en god indlæring hos de ramte børn. 

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, får du desuden en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette forældresamarbejdet med de minoritetsetniske forældre. Det kan være en god udvikling for dine faglige evner. 

Minoritetsetniske børn og unge møder ofte en hverdag i skolen, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. Problemet her kan være at minoritetsetniske børn og unge kan komme til, at føle sig marginaliseret såvel fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det giver alvorlige konsekvenser for barnet og vedkommendes faglige præstationer, men der ses også en stor indflydelse på overordnet trivsel og selvforståelse.

Corona sender børn og unge hjem på værelserne 

Kulturforskellene kan virkelig komme til udtryk i nedlukningsfasen i corona, hvor børn og unge er hjemsendt med digital undervisning over transmissionsmedier. Det skaber dårlige vilkår og indlæringsvanskeligheder for børn og unge i de danske skoler. Lærerne har svært ved at styre og udvikle faglige og sociale relationer, og her kan der let opstå store problemer og komplikationer. 

I corona periode har du mulighed for at få udarbejdet videomateriale med kurser, hvor der gives tips og direkte anvendelige virkemidler til at imødekomme problemer opstået i skoler og den generelle hverdag. Ved denne løsning får man konkrete værktøjer til at tage hånd om problemerne og finde relevante løsninger for at integrere kulturforskelle på en bedre og mere overskuelig måde.

En bedre integration skal ses som et samarbejde, med den enkelte flygtning/indvandrer. Samarbejdet kan fungere optimalt, når de fagprofessionelle bliver klædt på med kulturforståelse til opgaven. På den måde indhentes relevant integrationsinfo, hvor der bliver taget hånd om kulturforskelle.