Hjælp din pårørende ud af alkoholmisbruget

Et alkoholmisbrug påvirker ikke blot misbrugeren selv, men det påvirker også alle dem omkring. De vil ikke kunne undgå at mærke en forskel i misbrugerens adfærd, når misbruget lige så stille tager til. Et alkoholmisbrug er nemlig det samme som et stofmisbrug, og det betyder store ændringer i personens personlighed og væremåde. De bliver selvdestruktive og ligeglade med meget. Denne ændring kan for dig som pårørende virke meget skræmmende og gøre, at du ikke rigtig tør at sige noget i frygt for personens reaktion. Men det er nødvendigt, at du prøver, for misbrugeren selv vil sjældent besidde nok selvindsigt til at indse, hvor langt ud misbruget er kommet, hvorfor de vil have svært ved at kæmpe sig ud af det.

Stå ikke alene

Da det som pårørende kan være rigtig svært at vide, hvad du skal gøre for at være en hjælp og for at få misbrugeren ud af alkoholmisbruget, bør du kontakte nogen, som arbejder med Behandling af alkoholisme. Disse mennesker vil kunne vejlede dig i, hvordan du skal gribe situationen an, og de vil kunne give dig råd om, hvordan du får misbrugeren til at acceptere en behandling af alkoholisme.

Stol på de professionelle

Netop fordi personer, som lider af alkoholisme, sjældent vil indrømme over for sig selv eller andre, at de har et problem og derfor ikke selv søger hjælp, spiller du som pårørende en utrolig vigtig rolle. Men alligevel bør du ikke selv tage det hele i egen hånd, du bør i stedet stole på de professionelle og opsøge deres råd. De ved, hvad de snakker om og har stor erfaring med, hvordan de skal håndtere situationen. Flere af behandlerne er endda personer, som selv er kommet ud af et alkoholmisbrug. Derfor kan de også sætte sig fuldstændig i misbrugerens sted, hvorfor de i samarbejde med dig kan udarbejde en plan over, hvordan netop denne misbruger skal håndteres.

Når du og rådgiveren er nået frem til en fremgangsmåde, er det blot vigtigt, at du husker at vise misbrugeren din empati og omsorg, så de mindes om, hvor meget du holder af dem.