Guide til køb af sommerhus i Danmark som udlænding

køb af sommerhud

Har man både som udlænding og dansk statsborger ikke boet i Danmark i en sammenlagt periode på fem år eller har fast bopæl her, så er der kun begrænsede muligheder for at købe en fast ejendom her til lands, medmindre du er EU-borger. Er du ikke det, kræver det nemlig en særlig tilladelse udstedt fra justitsministeriet, at købe fast ejendom i Danmark. Er det et sommerhus, man ønsker at købe, er det imidlertid svært ligegyldigt, hvilket statsborgerskab du har.

Andre regler for EU-borgere

Der gælder som før skrevet andre regler, hvis du er statsborger i et andet EU-land. Her overtrumfer hensynet til arbejdskraftens frie bevægelighed i EU reglen om bopælskrav. Det vil sige, at det er dit statsborgerskab, der vejer tungest fremfor, hvor længe eller om du har boet i Danmark tidligere. Det er altså muligt, hvis du er EU-borger at købe en ejendom her til lands.

Særregler for sommerhuskøb

Den regel der giver EU-borgere ret til at investere i fast ejendom her i landet har imidlertid en undtagelse, når det gælder sommerhuse. Når det drejer sig om en sommerbolig er det ikke nok at være statsborger i EU. Her må man igen leve op til bopælskravet. Ønsker man som udlænding – ligegyldigt hvilket statsborgerskab man har – at købe et sommerhus i Danmark, skal man altså bo her fast, på det tidspunkt, hvor man ønsker at købe sommerhuset. Eller man skal kunne dokumenterer, at man har boet her i landet i sammenlagt 5 år.

Undtagelse ved særlig tilknytning

Der er dog en undtagelse til bopælskravet, der i visse tilfælde alligevel gør det muligt for en udlænding at købe en sommerbolig i Danmark. Det er, hvis du har en særlig relation til Danmark. En særlig relation kan for eksempel være en familiær relation i landet, at man har et særligt tilhørsforhold til den ejendom, man ønsker at købe eller, at man har anden økonomisk, erhvervsmæssig eller kulturel tilknytning, som giver dig et naturlig ønske, om at tilbringe tid i Danmark. På baggrund af dine forhold foretager justitsministeriet en vurdering af din ansøgning, som munder ud i enten en tilladelse eller et afslag.

Hvis sommerhuset erhverves på et særligt grundlag

Ud over den ovennævnte undtagelse er der yderligere en række undtagelser. De gælder, hvis du som udlænding erhverver et sommerhus på særlige grundlag. Det kan være:

  • Hvis du som udlænding arver er sommerhus.
  • Hvis du som led i en skilsmisse erhverver et sommerhus.
  • Hvis en ægtefælle overtager et sommerhus efter ægtefællens død og sidder i uskiftet bo.
  • Hvis en nærtstående forærer dig et sommerhus.
  • Hvis et selskab erhverver et sommerhus

Selvom der for et selskab er andre og friere regler end for privatpersoner, når det kommer til erhvervelse af fast ejendom i Danmark, er det kun muligt for et selskab at investerer i et sommerhus, hvis det skal benyttes som helårsbeboelse eller til erhvervsmæssige formål. På den måde kan selskaber heller ikke komme udenom de regler, der er gældende i forhold til erhvervelse af sommerboliger i Danmark som udlænding. Tag eventuelt en dygtigt boligadvokat med på råd.