Gode råd ved energioptimering

For huse der er fra 1970erne eller tidligere af, er der ofte gode muligheder for at energioptimere ved at renovere og investere i de energiforhold, der gør sig gældende i dag.

Det er nemlig ikke så lidt penge, der kan spares, hvis man optimerer huset, så opvarmningskilderne er økonomisk effektive og isoleringen sørger for at huset også er i stand til at holde på den varme, der genereres.

Faktisk mener man, at en gennemsnitlig dansk familie kan spare op til et sted imellem 10- og 15.000 kroner ved at energirenovere et hus fra 70erne eller 80erne. Der vil naturligvis være forskel alt afhængig af det forbedringspotentiale, som eksisterer i den enkelte bygning, men potentialet er der typisk.

Det skal naturligvis også nævnes at energirenovering ikke nødvendigvis er en lille investering, men at den typisk tjener sig ind over en periode på 4 til 5 år. Dette er dog vejledende tal, som igen kan være forskellige fra det ene projekt til det andet.

Med til energioptimeringen hører det sig også typisk, at man får etableret et bedre indeklima. For eksempel ved at man får minimeret træk og kuldebroer, hvilket giver et mere behageligt rum at opholde sig i. Ligeledes kan det være, at der ikke bliver så fodkoldt og at væggene ikke føles ”klamme” – altså kolde og fugtige.

Opvarmning er afgørende

Det er især husets varmekilder, som har en afgørende effekt i forhold til, hvad man typisk oplever at varmeregningen ligger på. Eksempelvis er der stor forskel på et gammelt oliefyr kontra et moderne jordvarmeanlæg eller biobrændselsanlæg.

Det er ikke kun på det økonomiske plan, at der kan være fordele i at udskifte opvarmningskilden. For også miljøet skånes for store mængder udledning af CO2, hvis der fyres med for eksempel træ eller gøres brug af solenergi eller jordvarme, kontra eksempelvis fyring med olie eller opvarmning via fjernvarme.

Hold styr på isoleringen

Et af de områder, der typisk også spiller en stor rolle ved energiforbedring, er mængden af isolering. Sørg derfor for, at der er tilstrækkelig isolering omkring tag og loft, under gulvet, i kældergulve og vægge, ydervægge og omkring soklen og fundamentet.

Det kan naturligvis også svare sig at udskifte sine termostater samt isolerer vand og varmerør.

Står du i et projekt med energirenovering for øje, anbefaler vi, at du tager en ekspert med på råd, da der er tale om en stor investering med stor indflydelse på livet i husets og dets videresalgsværdi.